UOC

 

La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es va posar en contacte amb nosaltres per encarregar-nos l’autoria dels materials docents d’una nova assignatura, anomenada “Disseny de la Interacció”, que havia de cobrir aspectes elementals del disseny de sistemes interactius mijançant teclat, ratolí, anàlisi d’àudio, visió per computadora i arduino, a més de questions referents a protocols de comunicació i tractament de dades.

Aquests materials s’estan utilitzant actualment per part dels alumnes i consultors de la UOC, dins el Grau en Multimèdia, i recentment han estat publicats en obert, sota llicència Creative Commons, accessibles a tothom. D’aquesta nova assignatura s’en ha generat un blog de l’assignatura on es penjen continguts relacionats.

Grau Multimedia :: Disseny d’Interacció

1-Introducció (PDF)

2-Teclats (PDF)

3-Dispositius apuntadors (PDF)

4-Dispositius Electrònics (PDF)

5-Anàlisi d’àudio (PDF)

6-Visió artificial (PDF)

7-Comunicació i tractament de dades (PDF)